THE ALPINE MANUAL OF GOOD PRACTICE
Socrates Grundtvig Project
 Manual Content:

  Strategies for widening    adult participation in    higher education
  Curriculum in Adult    Education
  Teaching, Learning and    Adults
  Action on
   Participation
  Student Support and    Adult Guidance
  Community Outreach,    ICT and Adult Learning
  Languages and Adult    Education

 ALPINE Project:

Project Summary
Project Partners
Thematic Groups

Editorial Board

Book Publication
   Adult Education in    European Universities

 

      Adults Learning and Participating in Education - A Higher Education Project

Български  Česky  Deutsch  Eesti  Ελληνικά  English  Español  Français  Gaeilge  Italiano  Latviski  Lietuviškai  Magyar  Nederlands  Polski  Português  Română  Русский  Slovensko  Slovensky  Suomi  Svenska

Fáilte go dtí an e-lámhleabhar ar rannpháirtíocht aosach sna hollscoileanna!

Tá an lámhleabhar dírithe ar bhainisteoirí, ar mhúinteoirí agus orthu siúd a bhíonn ag obair le daoine fásta sna hollscoileanna. Dob fhéidir é a bheith inspéise chomh maith d'oiliúnóirí foirne, do chomhordnóirí forbartha gairmiúla, do lucht déanta polasaí agus do lucht riaracháin ar spéis leo ardoideachas aosach, d'fhoirne ghníomhaireachtaí náisiúnta a bhfuil ról acu cur le rannpháirtíocht aosach sna hollscoileanna, d'fhoghlaimeoirí fásta, nó do dhaoine ar bith eile ar spéis leo leathnú rannpháirtíochta sa rannóg um ardoideachas.

Díríonn an lámhleabhar ar réimsí ar leith gur cheart do bhainisteoirí ollscoileanna agus daoine eile iad a chur san áireamh más mian leo cur le rannpháirtíocht. Ar na réimsí seo tá an curaclam aosach, modheolaíocht oideachais aosaigh, tacaíocht agus treoir do mhic léinn fhásta, for-rochtain pobail agus ICT d'fhonn rannpháirtíocht a fhorleathadh.

Dob fhéidir an lámhleabhar a úsáid chun polasaithe a chur chun cinn maidir le cur le rannpháirtíocht aosach agus d'fhonn cleachtais nua a thabhairt i gceist a thabharfadh grúpaí nua aosacha faoi réir an ard-oideachais.
ALPINE project co-ordinator
Dr. Rob Mark. Click to play.

Tá súil againn go ndéanfaidh an e-lámhleabhar seo:

• Acmhainn áisiúil a chur ar fáil dóibh siúd atá gníomhach i bpleanáil agus i seachadadh oideachais aosaigh sna hollscoileana,
• An ghné Eorpach den fhoghlaim aosach a neartú, cur le heolas agus le tuiscint ar na buncheisteanna, agus borradh agus biseach a chur faoi oideachas saoil a chur ar fáil sna hollscoileanna.

(Translation "Gaeilge-Irish" provided by Aonad na Gaeilge, University of Limerick www.ul.ie/aonadnagaeilge)