Skip to main content

Dr Charlie Dillon


Dr Charlie Dillon

Charlie Dillon is a native of Benburb, Co. Tyrone. He is a graduate of the University of Ulster (BA 1997, PhD 2003). He joined the staff of Irish and Celtic Studies in QUB in October 2003, having previously held posts in St Patrick’s College, Drumcondra and St Mary’s University College, Belfast.

His research interests are the language and literature of 17th and 18th century Ireland, native Irish historiography, the Irish in continental Europe in the early modern period, the history and practice of Irish translation. He teaches undergraduate courses on Ulster Poetry 1650-1850, The Irish Literary Tradition, Modern Irish language and is convenor of the postgraduate Diploma / MA in Irish Translation Studies.

Is as an Bhinn Bhorb, Co. Thír Eoghain do Charlie Dillon. Céimí é de chuid Ollscoil Uladh (BA 1997, PhD 2003). Ceapadh é ina bhall d’fhoireann na Gaeilge in Ollscoil na Banríona sa bhliain 2003, i ndiaidh dó bheith seal i gColáiste Phádraig, Droim Conrach, agus i gColáiste Mhuire, Béal Feirste.

Teanga agus litríocht na Gaeilge sa 17ú agus san 18ú haois na príomhréimsí taighde atá aige. Eagar curtha aige ar an téacs An Bheatha Chrábhaidh (1647). Ar na cúrsaí teagaisc atá aige, tá: Filíocht Uladh 1650–1850, Traidisiún Liteartha na nGael, an Nua-Ghaeilge, agus is faoina chúram atá an Dioplóma / MA i Léann an Aistriúcháin.

E-mail: c.dillon@qub.ac.uk