Home - Bulgarian

ЕвроИдентичности – Еволюцията на европейската идентичност: използване не биографски методи за изучаване на развитието на европейската идентичност


Проектът ЕвроИдентичности използва модерни методи за качествено биографично наративно интервюиране и анализ, за да хвърли светлина върху развитието и значенията на европейската идентичност или идентичности от личната перспектива на отделния индивид.
[За да научите повече за ЕвроИдентичности, натиснете тук...]

Координирани от Queens University, Белфаст, седемте партньорски екипа в Евроидентичности включват големи и малки нации, принадлежащи както към старите страни-членки, така и от по-късно присъединилите се; разположени и в периферията, и в центъра на Европа.
[За да научите повече за партньорите, натиснете тук...]

Емпиричната работа на ЕвроИдентичности се фокусира върху пет прецизирани групи, чиито житейски опит е изправил пред въпроси за тяхната собствена идентичност в Европа.
[За да научите повече за прецизираните групи, натиснете тук...]

За нас
Партньори
Контакти
Работни пакети

Връзки