Home - Welsh

EUROIDENTITIES – Datblygiad Hunaniaeth Ewropeaidd:  Defnyddio dulliau bywgraffyddol i astudio datblygiad hunaniaeth Ewrop

Mae’r project EuroIdentities yn defnyddio dulliau uwch o gyfweld bywgraffyddol ansoddol, a dadansoddi, i gael golwg ar ddatblygiad ac ystyr hunaniaeth Ewropeaidd neu hunaniaethau o safbwynt ‘o’r gwaelod i fyny’ yr unigolyn.

[I ddysgu mwy am EuroIdentities, cliciwch yma . . .]

Cydlynir EuroIdentities ym Mhrifysgol Queens, Belfast, ac mae’r saith tîm partner sy’n ymwneud ag ef yn cynnwys cenhedloedd bach a mawr sydd mewn gwledydd gwreiddiol a rhai a unwyd, wedi’u lleoli ar gyrion ac yng nghalon Ewrop.

[I ddysgu mwy am y partneriaid, cliciwch yma . . .]

Mae gwaith empeiraidd EuroIdentities yn canolbwyntio ar bump ‘gr wp penodol’. Bydd profiadau bywyd y rhain wedi peri iddynt wynebu cwestiynau am eu hunaniaeth eu hunain yn Ewrop.

[I ddysgu mwy am y grwpiau penodol, cliciwch yma . . .]

Amcanom ni

Partneriaid

Manylion cyswllt

Pecynnau gwaith

Cysylltiadau