Skip to main content

Queen’s University Belfast has signed a Memorandum of Agreement with Vietnam International Education Development (VIED) to offer scholarships to Vietnamese students wishing to undertake PhD study at the University. 

The scholarships will ensure that students’ tuition fees are met for a maximum of four years, along with other financial benefits.

Học bổng dành cho sinh viên Việt Nam: Chương trình VIED

Đại học Queen tại Belfast đã ký Biên bản Ghi nhớ Thỏa thuận với Cục Đào tạo với Nước ngoài Việt Nam (VIED) để cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam muốn theo học Tiến sỹ tại trường. 

Học bổng sẽ đảm bảo sinh viên được tài trợ học phí tối đa bốn năm, cùng với các ưu đãi tài chính khác.

Apply Now

VIED programme

Hãy dang ký ngay

VIED chương trìn

Why come to Queen's?

Tại sao nên lựa chọn Đại học Queen?

Our reputation and facilities

Queen's is in the top 173 universities in the world. The University has been established for over 160 years (QS World Rankings 2020).

Queen’s is a member of the Russell Group, an independent body of 24 top-ranking, research-led UK universities.

The Research Excellent Framework 2014, a UK-wide research assessment of higher education institutions, has placed Queen’s in the top 20 for research quality and impact. 

Danh tiếng và cơ sở vật chất của chúng tôi

Queen nằm trong 1% các trường đại học hàng đầu thế giới.Trường đã được thành lập được hơn 160 năm.

Queen là một thành viên của Tập đoàn Russell, một tổ chức độc lập của 24 trường đại học hàng đầu thiên về nghiên cứu tại Anh.

Tiêu chuẩn Chất lượng Nghiên cứu 2014 (REF), một hệ thống đánh giá chất lượng nghiên cứu tại các trường đại học trên toàn Vương quốc Anh đã xếp đại học Queen vào 20 cơ sở hàng đầu về chất lượng nghiên cứu và tầm ảnh hưởng.

Low cost of living advantages

Belfast has the lowest cost of living in the UK. The average rent here is only £51.10, well below the UK average and significantly less than cities like London or Birmingham. 

Lợi thế chi phí sinh hoạt thấp

Belfast có mức chi phí sinh hoạt thấp nhất tại Vương quốc Anh. Tiền thuê nhà theo tuần tại đây trung bình chỉ £51.10,  thấp hơn nhiều so với mức bình quân của Vương quốc Anh và rẻ hơn đáng kể so với các thành phố như London và Birmingham.

Safety

Belfast is a small and friendly city, and Queen’s University is located in the leafy suburbs of the south of the city. All campus facilities – tuition and accommodation – are within a ten minute walk of each other.

Belfast was also named the safest region in the UK in 2012, and the following year Northern Ireland’s crime rate dropped to a 15-year low.

An toàn

Belfast là một thành phố nhỏ và thân thiện, và Đại học Queen nằm tại khu ngoại ô xanh mát ở phía nam thành phố.Tất cả các cơ sở - học đường và khu ký túc xá – đều chỉ nằm cách nhau 10 phút đi bộ.

Belfast cũng được biết đến như khu vực an toàn nhất tại Vương quốc Anh vào năm 2012, và vào năm tiếp theo, tỷ lệ phạm tội của Bắc Ai-len đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 15 năm.

Why choose us?

Proximity to London - Belfast is only a 50 minute flight from London, with its two airports running regular flights to the UK capital daily.

Khoảng cách tới London - Belfast chỉ mất 50 phút máy bay từ London, và nơi đây có hai sân bay với các chuyến bay thường xuyên hàng ngày tới thủ đô London.

2 - NewSite_MapSet_UK_Med

Work placement opportunities/graduate employment rate

Queen’s places emphasis on ensuring its students develop entrepreneurial and employability skills – one of the reasons why 94 per cent of students are in employment or further study six months after graduating.

The University ensures that students will gain an educational qualification that is valued throughout the world. Alongside that, they will learn a range of life skills which will be crucial to their future careers.

Cơ hội thực tập / tỷ lệ có việc sau tốt nghiệp

Trường đại học Queen’s rất chú trọng vào việc phát triển các kĩ năng khởi sự và nghề nghiệp cho sinh viên – đây là một trong các lý do tại sao 94% sinh viên của trường tìm được việc làm hoặc học lên cao hơn chỉ sáu tháng sau khi tốt nghiệp.

Trường đảm bảo rằng các sinh viên sẽ đạt được bằng cấp học vấn được coi trọng trên toàn thế giới. Song song với điều đó, sinh viên cũng được trang bị rất nhiều các kĩ năng cuộc sống vô cùng cần thiết cho nghề nghiệp tương lai.

Our links with Vietnam

Trung Q. Duong is currently an Assistant Professor (Lecturer) at Queen's. He received a PhD degree in Telecommunications from Blekinge Institute of Technology, Sweden in September 2012. He is the author of 150 technical papers (including 65 ISI journals). He has been a visiting scholar at NYU-Poly (USA) and STUD (Singapore).

Các mối liên hệ với Việt Nam

Trung Q. Duong hiện là Phó Giáo sư (Giảng viên) tại Queen. Ông đã lấy bằng Tiến sỹ ngành Viễn thông tại Học viện Công nghệ Blekinge, Thụy Điển vào tháng Chín năm 2012. Ông là tác giả của 150 bài viết kỹ thuật (trong đó có 65 bài báo xếp hạng ISI).Ông đã là học giả thỉnh giảng tại học viện công nghệ NYU-Poly (Mỹ) và Đại học Công nghệ vàThiết kế (Singapore).

Our Vietnamese students study courses such as economics, actuarial sciences, pharmacy, accounting and International MBA.

Các sinh viên Việt Nam tại trường đang theo các ngành học như kinh tế, toán học và thống kê tài chính, dược, kế toán và Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Quốc tế.

2 male students discussing their notes

VIED Programme

Find out more

If you have any questions about the VIED programme, visit the VIED website

VIED Website

Need more information?

Get in touch

Cần thêm thông tin?

liên lạc