Skip to Content

List of Research Privacy Notices

SANDWICH Trial - Parents (Romanian)
Audience: Research

NOTIFICARE PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA A FACULTĂȚII DE MEDICINĂ, STOMATOLOGIE ȘI ȘTIINȚE BIOMEDICALE

Queen’s University Belfast („noi”, „nouă”, „al nostru”) se angajează să vă protejeze datele cu caracter personal. Notificarea este adresată părinților sau reprezentanților legali ai copiilor înrolați în studiul Sedarea ȘI Deconectarea de la ventilator a Copiilor (Sedation AND Weaning In CHildren - SANDWICH), („dvs.” și „al dvs.”). Această notificare privind confidențialitatea vă explică de ce este nevoie să vă colectăm informațiile personale, ce vom face cu ele și cum le vom proteja. De asemenea, aceasta vă prezintă drepturile legale pe care le aveți cu privire la datele dvs. cu caracter personal. Dacă aveți orice întrebări cu privire la această notificare privind confidențialitatea, vă rugăm să ne contactați. Datele de contact sunt furnizate mai jos.

CINE SUNTEM

1. Noi suntem Queen’s University Belfast, o universitate cu reputație pentru excelență în educație și cercetare și membră a Grupului Russell. Fondată în 1845 sub numele de Queen's College Belfast, am devenit o universitate independentă în 1908. Profesorul Bronagh Blackwood de la Centrul de Medicină Experimentală, Facultatea de Medicină, Stomatologie și Științe Biomedicale, Queen’s University Belfast, este Investigatorul șef al studiului SANDWICH. Unitatea pentru Studii Clinice din Irlanda de Nord (Northern Ireland Clinical Trials Unit - NICTU), Trustul de Servicii Medicale și Sociale din Belfast (Belfast Health and Social Care Trust) sunt unitățile pentru studii clinice care sprijină Investigatorul șef în derularea și coordonarea studiului SANDWICH. 

CUM SUNT COLECTATE DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

2. Informații pe care le furnizați: Când copilul sau persoana aflată în grija dvs. participă la studiul SANDWICH, noi vom colecta informații despre aceștia, cum ar fi vârsta și sexul. Acestea sunt cunoscute drept „Date cu caracter personal”. De asemenea, este posibil să vă solicităm anumite categorii speciale de informații (de exemplu starea de sănătate). Acestea sunt cunoscute drept „Date sensibile cu caracter personal”.

3. Date din alte surse: Noi colectăm, de asemenea, informații despre copilul sau persoana aflată în grija dvs. din alte surse, iar acestea se încadrează tot în categoria „Date cu caracter personal”. Aici sunt incluse informații de la:

  • The Paediatric Intensive Care Audit Network (PICANet)

CUM UTILIZĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

4. Noi utilizăm Datele cu caracter personal și Datele sensibile cu caracter personal ale copilului sau ale persoanei aflate în grija dvs. pentru a determina efectul studiului SANDWICH, care este un studiu cu privire la avantajele și dezavantajele introducerii unei abordări coordonate noi între asistente și medici (cu o implicare mai mare a asistentelor) pentru deconectarea copiilor din unitățile de terapie intensivă pediatrică (PICUs) de la ventilator (cunoscută ca sevraj), imediat ce nu mai au nevoie de acesta.

BAZA LEGALĂ PENTRU COLECTAREA ȘI UTILIZAREA DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL

5. Noi vom utiliza Datele dvs. cu caracter personal numai dacă avem motive întemeiate să facem acest lucru. Aceste motive sunt cunoscute ca „bază legală pentru prelucrare.” Baza legală pentru prelucrarea Datelor dvs. cu caracter personal este:

 

  • (e) Activitate publică: prelucrarea este necesară pentru ca dvs. să efectuați o activitate în interesul public sau pentru atribuțiile dvs. și activitatea sau atribuția au o bază legală clară.

Când prelucrăm „datele dvs. sensibile”, vom face acest lucru în conformitate cu art. 9 din RGPD și baza legală:

 

  • (j) prelucrarea este necesară pentru atingerea obiectivelor în interesul public, a obiectivelor cercetării științifice sau istorice.

CU CINE PARTAJĂM DATELE DVS

6. În conformitate cu Politica și Procedurile noastre privind protecția datelor, putem partaja informațiile dvs., incluzând Datele cu caracter personal și Datele sensibile cu caracter personal cu următoarele părți, în scopurile enunțate mai sus:

 

  • Unitatea pentru Studii Clinice din Irlanda de Nord (Northern Ireland Clinical Trials Unit - NICTU), Trustul de Servicii Medicale și Sociale din Belfast (Belfast Health and Social Care Trust - BHSCT)

PRELUCRAREA DATELOR ÎN AFARA EUROPEI

7. Noi nu vom transfera Datele dvs. cu caracter personal și Datele sensibile cu caracter personal în afara Spațiului Economic European.

CÂT TIMP VOR FI PĂSTRATE INFORMAȚIILE DVS

8. Noi vom păstra Datele dvs. cu caracter personal și Datele sensibile cu caracter personal timp de până la 5 ani după finalizarea studiului. Noi vom păstra informațiile dvs. numai dacă avem nevoie de acestea pentru unul dintre scopurile descrise mai sus. Noi acordăm o importanță crescută securității Datelor cu caracter personal pe care le păstrăm, incluzând utilizarea măsurilor fizice, tehnologice și organizaționale pentru a ne asigura că informațiile dvs. sunt protejate împotriva accesării neautorizate, prelucrării ilegale, pierderii accidentale, modificării, divulgării, distrugerii și deteriorării.

DREPTURILE DVS

9. Legea privind protecția datelor din 2018 vă acordă o serie de drepturi legale cu privire la Datele dvs. cu caracter personal, incluzând dreptul:

  • să solicitați accesul la Datele cu caracter personal;
  • să solicitați corectarea Datelor dvs. cu caracter personal care sunt greșite sau incomplete;
  • să solicitați ștergerea sau restricționarea prelucrării Datelor dvs. cu caracter personal;
  • să solicitați transferul Datelor dvs. cu caracter personal într-un format structurat, obișnuit, care să permită citirea lor automată;
  • să nu faceți obiectul luării automate de decizii; și
  • să vă retrageți consimțământul.

 

10. Dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile enunțate mai sus sau doriți mai multe informații cu privire la oricare dintre drepturi, vă rugăm să ne contactați.

 

11. Pot exista situații în care nu putem opri utilizarea Datelor dvs. caracter personal atunci când ne solicitați acest lucru, dar vă vom informa cu privire la acest aspect în cazul în care faceți o astfel de solicitare.

CONTACTAȚI-NE

12. Dacă aveți orice întrebări sau comentarii cu privire la această notificare privind confidențialitatea, responsabilul cu protecția datelor al universității poate fi contactat la:

Derek Weir

Responsabil protecția datelor

Secretariat
Lanyon South
Queen’s University Belfast
University Road
BT7 1NN
info.compliance@qub.ac.uk

Responsabil protecția datelor al BHSCT

Biroul pentru protecția datelor

Trustul pentru Servicii Medicale și Sociale din Belfast (Belfast Health & Social Care Trust)

Clădirea Administrativă, etajul 1
Knockbracken Healthcare Park
Saintfield Road
Belfast
BT8 8BH

PLÂNGERI

13. Aveți dreptul să depuneți o plângere cu privire la modul în care tratăm Datele dvs. cu caracter personal și Datele sensibile cu caracter personal la Biroul Comisarului pentru Informații (Information Commissioner's Office - ICO). ICO poate fi contactat la:

Biroul Comisarului pentru Informații (Information Commissioner's Office)
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF

MODIFICAREA ACESTEI NOTIFICĂRI

14. Este posibil ca, din când în când, să modificăm această Notificare privind confidențialitatea. Vă vom informa cu privire la modificări în situațiile în care trebuie să facem acest lucru conform legii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audience: Research