Estonian


A Belgian (Flemish) - Greek couple

“Kultuurikontaktid”

Kategooria hõlmab inimesi, keda seob kultuurikogemus nii kõrg-  kui massi- või igapäevakultuuri kontekstis. Väidetavalt võivad spontaansed tegevused kultuurivaldkonnas mõjutada tavakodanike üle-Euroopaliste arusaamade arengut enam, kui seda suudavad teadlikud „ülalt-alla” katsed euroopalikku eneseteadvust ergutada.  Uuritavasse gruppi kuuluvad nii kultuurilistes tegevustes osalejad kui vaatlejad – võtmeküsimuseks on nende tegevuste piiriülesus. Sellesse gruppi on haaratud piirüleselt tegutsevad loodus- ja traditsioonilise kultuuri arendamisele orienteeritud  rahvusparkide töötajad, samuti Euroopas väljaantavate õpikute, eriti ajalooõpikute tekstidega tegelevad teadlased. Uuringusse on kaasatud ka inimesed, kellel on kultuuriüleseid kogemusi intiimsuhetes ja pereelus,  mis võivad omada olulist mõju indiviidide enesemääratlusele erinevatel tegutsemisväljadel ja identiteedi kujunemisele.

Prof. Katrin Paadam

Tallinna Tehnikaülikool

Katrin.Paadam@tv.ttu.ee