Welsh


Doing research abroad

'Profiadau Addysg Dramor'

Byddwn yn cysylltu â phobl sydd wedi cael profiad sylweddol o astudio neu hyfforddi mewn gwlad Ewropeaidd arall yn gynharach yn eu bywyd. Mae dau reswm yn sail i’r strategaeth o gyfweld rhai sydd wedi cymryd rhan mewn cynlluniau cyfnewid yn y gorffennol yn hytrach na rhai sy’n gwneud hynny ar hyn o bryd. Yn gyntaf, mae llawer o wybodaeth eisoes  am agweddau cyfredol y rhai sydd ar gynlluniau cyfnewid addysgol ac nid ydym am ddyblygu'r ymchwil hon. Yn ail, ac yn bwysicach ar gyfer y project hwn, mae archwilio arwyddocâd bywgraffyddol profiad addysgol mewn gwlad arall yn ddiweddarach ym mywyd rhywun, yn galluogi i ni gael asesiad o’r graddau y mae hyblygrwydd addysgol yn gwireddu ei amcanion uwch o hyrwyddo newid parhaol mewn safbwynt, ac integreiddiad parhaol ar draws ffiniau cenedlaethol Ewropeaidd. Ar sail cyfoeth o ddata bywgraffyddol, rydym am asesu effaith y math yma o brofiad ar adnabyddiaeth newidiol (neu nad ydyw’n newid).

Cyd-drefnydd:

Yr Athro Howard Davis

Prifysgol Bangor, Cymru

h.h.davis@bangor.ac.uk