Polish

'Osoby pracujące za granicą'

Kategoria ta obejmuje ludzi, którzy pracują w Europie poza swoim ojczystym krajem. Są to zarówno wysoko wykwalifikowani specjaliści, przedstawiciele wolnych zawodów, jak i zwykli robotnicy. Przedmiotem naszych zainteresowań są przede wszystkim osoby, które na różne sposoby starają się "zadomowić" w przyjmującym ich społeczeństwie, jak na przykład przez sprowadzenie rodziny, tworzenie związków z rdzennymi mieszkańcami kraju emigracji, czy też przez zaangażowanie się w działalność miejscowych organizacji i lokalną politykę. Analizujemy biografie jednostek, które pracują w systemie wahadłowym (nieustannie przemieszczają się między krajem rodzimym a europejskim miejscem pracy), które zdecydowały się na permanentny pobyt na obczyźnie, i wreszcie, które wróciły po długim pobycie za granicą do ojczyzny. Interesują nas również tak zwani „wirtualni pracownicy", którzy dzięki technologiom informatycznym nie zmieniając miejsca pobytu tworzą sieć międzynarodowych kontaktów związanych z wykonywaniem zawodu. Lokalizacja naszej grupy badawczej sprzyja badaniu tej kategorii osób. Polska jest bowiem krajem, którego mieszkańcy masowo wyjeżdżają za granicę i który jednocześnie przyciąga coraz liczniejszą rzeszę imigrantów.

Koordynator:

Prof. dr hab. Andrzej Piotrowski

Uniwersytet Łódzki

apiotr@uni.lodz.pl