Skip to main content
LOGO: Queen's University Belfast

People

Group Members

Former Group Members

 • Dr Weibo Liu (Associate Professor, Shandong University, China)
 • Dr Rao Fu (Professor, Dalian University of Technology, China)
 • Dr John McClelland 
 • Dr Vincent McKenna
 • Dr Kate Van-Lopik
 • Mr Conor Moore
 • Mr David Payne
 • Dr Abdulaziz Azamatov
 • Dr Fiona Brown
 • Mr Michael Morgan
 • Mr Jonathan Adams
 • Ms Mengrui Shi
 • Ms Yanqin Zhao
 • Mr Shuai Shang
 • Mr Haixin Wang
 • Mr Shuai Cheng
 • Dr Chang Liu
 • Dr Sinan Liu
 • Dr Shipeng Li
 • Dr Rumin Teng
 • Dr Huijiang Zheng
 • Prof. Youling Chen
 • Dr Ningxia Yin
 • Dr Xiujuan Yu
 • Dr Haiyan Liu
 • Dr Lujia Yang
 • Dr Binbin Lian
 • Prof. Xuda Qin
 • Dr Qingxuan Gao
 • Ms Xuejie Chen Wang
 • Mr Diego Veloso
 • Mr Cristóbal Novo Gonzalvo
 • Mr Ivan Carbia Diaz
 • Ms Marta Castelo Becerra
 • Mr Ruben Abella Rodriguez
 • Mr Noe Iglesias Barral
 • Mr Esteban Garos Blasco
 • Ms Matilde Freijo Troncoso
Smart Manufacturing & Robotics Research Group
Smart Manufacturing & Robotics Research Group